PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

 

De vier pedagogische basisdoelen bepalen hoe de gastouders in de praktijk handelen.

De basisdoelen zijn:
1. Bieden emotionele veiligheid,
2. Ieder kind is uniek, ontwikkeld zich naar aard en aanleg,
3. Ieder kind moet persoonlijke en sociale competenties optimaal kunnen ontwikkelen
4. Overdragen van waarde en normen.

1. Bieden emotionele veiligheid.
De aanwezigheid van een vaste, bekende en vertrouwde verzorger is de bodem voor een gezonde emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat de verzorger zowel fysiek als emotioneel aanwezig is, met aandacht voor de individuele behoeften van het kind. Zoals even inspringen op een pijntje, een verdrietig moment,bewondering voor de gemaakte tekening en vooral prijzen van wat erg goed gaat.

2. Ieder kind is uniek, ontwikkeld zich op zijn eigen manier.
Er is aandacht voor de aanwezigheid van spelmateriaal en activiteiten worden aangeboden die passend zijn voor de leeftijd en aansluiten bij de interesse van het kind. Buiten lekker rennen en spelmateriaal wat uitnodigt om in actie te komen is aanwezig.

3. Ieder kind moet persoonlijke en sociale competenties optimaal kunnen ontwikkelen.
Er is aandacht voor bevestigen en positief benaderen van gewenst gedrag van het kind, waardoor het kind een gezond zelfbeeld kan ontwikkelen en met zelfvertrouwen in de sociale relatie staat. .
De stabiliteit van de vaste verzorger zal voldoende mogelijkheden bieden voor het oefenen van sociaal gedrag. Samen spelen, met huisregels leren omgaan en voorspelbaarheid van wat goed en afgekeurd wordt, is van belang. Het is belangrijk om in te gaan op bijvoorbeeld emotionele gebeurtenissen rond een kind en daar ook de eventuele andere kinderen bij te betrekken zodat de kinderen kunnen leren met emoties om te gaan.

4. Overdragen van waarde en normen.
Het gastgezin levert een bijdrage in de vorm van goed voorbeeldgedrag, hoe ga je met elkaar om, wat hoort en wat hoort niet, kortom het socialisatiegedrag. Het is belangrijk dat het kind erop kan vertrouwen dat er naast vaste verzorgers ook een sociaal klimaat is van andere kinderen waar dezelfde regels voor gelden. Zoals het samen aan tafel eten, op je beurt wachten en rekening houden met elkaar
Ook het onderhouden van vaste rituelen is hierbij belangrijk: zoals een verjaardag samen vieren, bezoek welkom heten, een verhaaltje lezen voor het slapen gaan en aandacht hebben voor elkaar.

KINDEROPVANG OEPSIEDOEPSIE "ALTIJD LEUK"